svensk klassisk massage

...är en behandlingsform som kan spåras flera tusen år tillbaka, till forntida Egypten och antikens Grekland. Massagen försvann under kristendomens framfart och glömdes bort fram till 1800-talet, då franska missionärer från Kina tog massagemetoderna med sig hem.

Bild: Massage Per Henric Ling, sjukgymnastikens fader, skapade den svenska massagen under början av 1800-talet, som idag är känd över hela världen.

Den svenska massagen är numera ett kvalitetsbegrepp som står för särskilda behandlingsformer av muskulaturen, tvärbearbetning och töjning, som utformats i nära samarbete med läkare, fysiologer och sjukgymnaster.

Massage frisätter "lugn och ro-hormonet" oxytocin och smärtstillande hormonet endorfin i vår kropp, vilka gör att vi blir lugnare och mer avslappnade samt att smärttröskeln höjs.

Kerstin Uvnäs Moberg, professor i fysiologi, har forskat kring oxytocin och skriver följande i sin rapport:

Vuxna som blir masserade får lägre blodtryck och lägre nivåer av stresshormon, vilket i sin tur har hälsobringande effekter.

Barn som får massage blir lugnare, socialt mer mogna och mindre aggressiva. De klagar också mindre över kroppsliga besvär.

För tidigt födda spädbarn går snabbare upp i vikt om de får stillsam, omslutande behandling.
  Backa