När bör man undvika massage?

Massage ska inte ges vid:

    Feber och infektioner
    Halsont
    Uttalad benskörhet
    Primär eller sekundär tumör i kotpelare eller ryggmärg
    Akuta skador
    Akuta inflammationer
    Diskbråck
    Färska frakturer
    Reumatisk sjukdom i halsrygg
    Skelettinfektioner
    Akut trauma mot kotpelaren

Konsultera alltid läkare innan du väljer massage som behandling vid:

    Blödarsjuka
    Hjärtkärlsjukdomar
    Öppna sår och variga processer
    Kraftiga eksem
    Kärlproblem som åderbråck, proppar, åderförkalkning och inflammation i kärl

I vissa av ovan fall kan dock akupunktur användas som behandling, ring och rådgör med Enerqikliniken och/eller konsultera din eventuella läkare beroende på vad det är.

  Backa